Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Απόφαση 133380/Θ2/26-8-2015 (ΑΔΑ:Ψ06Ν465ΦΘ3-Ψ5Θ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε για το σχολικό (περιπτώσεις Α και Ε), ακαδημαϊκό (περιπτώσεις Β και Γ) και διδακτικό (περίπτωση Δ) έτος 2015-2016 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:
Α. σε Ιερές Μητροπόλεις:
Β. σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για παροχή διοικητικού έργου:
Γ. σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα:
Δ. σε Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης:
Ε. σε Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο