Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Απόφαση 133378/Θ2/26-8-2015 (ΑΔΑ:Ω0ΦΟ465ΦΘ3-ΨΑΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε για το διδακτικό (περίπτωση Α, 41 εκπαιδευτικοί), και το σχολικό (περίπτωση Β, 3 εκπαιδευτικοί) έτος 2015-2016 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:
Α. Σε Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης:
Β. Σε Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο