Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ των σχολικών μονάδων Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος προκειμένου να σχεδιαστεί η προμήθεια εξοπλισμού για τα σχολεία

Έγγραφο 2277/ΓΔ4/10-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών της εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες προμηθειών του ΥΠΑΙΘ συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ για τις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα αποτύπωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες, μέσω του πληροφοριακού συστήματος που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: inventorg.sch.gr.

Η ανωτέρω καταγραφή στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Επισημαίνεται πως για την αναβάθμιση του εξοπλισμού θα ληφθούν υπόψη μόνο οι σχολικές μονάδες, τα στοιχεία των οποίων έχουν συμπληρωθεί στο πληροφοριακό σύστημα εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη παρούσα.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε το 2474/ΓΔ4/11-01-2022 σχετικό έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-01-2022

Σύμφωνα με το 4108/ΓΔ4/13-01-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 2277/ΓΔ4/10-1-2022 εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι για την καταγραφή του ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων» που λειτουργεί μέσω του συνδέσμου http://inventory.sch.gr απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες :

  • Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα συνδεθούν με τον επίσημο λογαριασμό ΠΣΔ (επίσημο email Σχολικής Μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) προκειμένου να ΕΙΣΑΓΟΥΝ και να ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ τον ΤΠΕ εξοπλισμό τους στο http://inventory.sch.gr. Δεν χρειάζεται να απευθύνονται στο helpdesk του ΠΣΔ για την απόδοση ρόλων.
  • Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα εκτελέσουν τη διαδικασία της απογραφής εξοπλισμού. Θα προχωρήσουν μόνον στη διαδικασία ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ εξοπλισμού. Eπισυνάπτονται σχετικές τροποποιημένες οδηγίες προς διευκόλυνση των Σχολικών Μονάδων.
  • Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να ακολουθούν την υπάρχουσα διαδικασία.

Για να ολοκληρωθεί η καταγραφή, ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο