Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος Β΄ ΕΠΑΛ του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Απόφαση Φ2/127074/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β’1567) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α’ 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας -Ευεξίας της Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ως εξής:

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 υπουργική απόφαση (Β’ 1567).

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο