Νέα ΥΑ για τα ωρολόγια προγράμματα στην Γ΄ Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ Με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ2/127065/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015΄(Β’ 1053) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β’, Γ’ τάξεων Ημερησίων και Α’, Β’ και Γ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού» ως προς ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και τη συμπληρώνουμε με τα ωρολόγια προγράμματα της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Γ’ και Δ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής και με τα ωρολόγια προγράμματα της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των υπόλοιπων Ομάδων Προσανατολισμού, ως εξής:

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η υπ’ αριθμ. Φ2/79006/Δ4/11-05-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1481) καταργείται.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο