Τροποποίηση της ΥΑ για τη Σύσταση και Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.354.1/14/98473/Ε1/22-6-2015 (ΦΕΚ 1462/Β/14-7-2015, ΑΔΑ:ΑΔΑ: 7ΡΓΑ465ΦΘ3-ΚΔΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Αντικαθιστούμε την παράγραφο Β΄ της υπ’ αρ. Φ.350/17/61266/Δ1/31-5-2012 (ΦΕΚ 1770/Β/31-5-2012) υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ως εξής:

Β. Συγκροτούμε το πρώτο και το δεύτερο τμήμα ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο