Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

ΑΔΑ: Ψ6ΚΑ4653ΠΣ-Τ99 – Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου. (αφορά στον εκπαιδευτικό  Κιουπτσίδη Ιωσήφ, κλ. ΠΕ20) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: ΩΙΒΒ4653ΠΣ-4ΘΡ – Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Κυριακοπούλου Ευτέρπης, κλ. ΠΕ18.12) – σχετικό έγγραφο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο