Ορισμός Ομάδων Σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση 7757/21-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8 ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση τροποποίησης των ομάδων σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας όπως αυτές είχαν ορισθεί με την αριθμ. 4087/20-06-2014 Απόφαση Διευθυντή της Δ.Δ.Ε Φλώρινας και ορισμός εκ νέου των ομάδων σχολείων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας ως εξής:

Η 1η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 2η Ομάδα.
Η 2η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 1η και την 3η Ομάδα.
Η 3η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 2η Ομάδα.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο