Απονομή ηθικής αμοιβής (έπαινος) σε εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Για πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της και για την κοινωνική της δράση

Απόφαση 195055/Ε2/16-11-2016 (ΦΕΚ 4100/Β/20-12-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Απονέμουμε ηθική αμοιβή (έπαινο) στην εκπαιδευτικό ΝΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), με A.M.148534, του ΓΕΛ Νέας Αγχιάλου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της που δεν επιβάλλονται από τα καθήκοντά της, καθώς και για την κοινωνική της δράση.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο