Τροποποίηση – Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Εγκύκλιος 58499/Δ2/9-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την ολοκλήρωση και του μεταβατικού σταδίου της αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4093/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων συμπληρώνεται η διετία ισχύος της αδείας που τους έχει χορηγηθεί (2013-2014, 2014-2015) και θα πρέπει οι σχολικές μονάδες μέχρι 31/05/2015 να υποβάλλουν σχετικό αίτημα επικαιροποίησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Επειδή, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης με το Ν.4093/12, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις παρερμηνειών σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων του Διεθνούς Απολυτηρίου (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) σε ιδιωτικά Λύκεια που χρήζουν αποσαφήνισης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2327/95, η λειτουργία τμήματος φοίτησης μαθητών ιδιωτικού Λυκείου για την απόκτηση του Διεθνούς Απολυτηρίου (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, εντάσσεται κατά το μέρος που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων του κανονικού προγράμματος στην ενιαία σχολική κοινότητα και η άδεια λειτουργίας τμήματος Ι.Β. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του ιδιωτικού Λυκείου.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο