Παράταση συμβάσεων εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων

Έγγραφο 67184/Δ2/29-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει της επανεξέτασης του πλαισίου λειτουργίας των κυλικείων των Δημόσιων σχολείων παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε νέες προκηρύξεις διαγωνισμών εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων, σύμφωνα με την 64321/Δ4 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008, τ. Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των κυλικείων μπορεί να γίνει παράταση της υπάρχουσας σύμβασης για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι τη νέα σύμβαση.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο