Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.353.1/16/206037/E3/16-12-2015 (ΑΔΑ:7Ε8Ι4653ΠΣ-Λ3Ο) του Υπουργείου Παιδείας

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Σούλιο Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Σχολικό Σύμβουλο της 1ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
  2. Αυγητίδου Σοφία, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως μέλος με αναπληρωτή της τον Καριώτογλου Πέτρο, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη

  1. Παπαδέλης Ιωάννης, σχολικός σύμβουλος της 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπαμπίλα Ελένη, σχολική σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
  2. Βασιλάκου Ουρανία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Τσολοπάνη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
  3. Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Παπαδημητρίου Άννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη

  1. Παλαμάς Αθανάσιος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Πολατίδου Άννα, σχολική σύμβουλο κλάδου ΠΕ02 με έδρα την Φλώρινα
  2. Σμιξιώτης Δημήτριος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Κοσκοσά Παρασκευή, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
  3. Γκατζάλας Δημήτριος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισσίδου Ζαφειρειώ, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο