Συστήνεται ομάδα εργασίας στο ΥΠΠΕΘ για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για το σύστημα μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Μέλος της ομάδας και ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΜΕ Φλώρινας

Απόφαση 553/16-12-2015 (ΑΔΑ:6Υ1Ο4653ΠΣ-Ψ6Ι) του ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας

Α) Συστήνουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ομάδα Εργασίας με έργο:
α) Επεξεργασία προτάσεων για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ 50/1996 & Π.Δ 100/1997 όπως ισχύει με θέμα: «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
β) Σύστημα μόνιμου Διορισμού Εκπαιδευτικών
καθώς και τροποποιήσεις που τυχόν απαιτούνται στη νομοθεσία των δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών.
Β) Η ομάδα εργασίας συγκροτείται από τους:

1. Κατσαρός Παναγιώτης, Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού
2. Πολίτης Γεώργιος, Σύμβουλος του Υπουργού
3. Μπερνιδάκης Ιωάννης, Διευθυντής του 6ου ΕΠΑΛ Πειραιά
4. Ψαρράκη Γεωργία, ΠΕ 05 αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΕΘ
5. Καρδαμίτση Ευδοκία, Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
6. Νίκος Παναγιώτης, Προϊστάμενος Γ΄ τμήματος της Δ/νσης προσωπικού Π.Ε.
7. Μεϊμάρης Τριαντάφυλλος, Προϊστάμενος Γ΄ τμήματος της Διεύθυνσης προσωπικού Δ.Ε.
8. Γκάρτζιος Γεώργιος, Διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Πρόεδρος του ΚΥΣΠΕ
9. Αργυρίου Αργύριος, Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του ΚΥΣΔΕ
10. Κικινής Αθανάσιος, Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε
11. Φασφαλής Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας της Δ.Ο.Ε
με αναπληρωτές τους :
Καλόγηρο Νικόλαο, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε και
Τρούλη Γεώργιο, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε
12. Μαλαγάρης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ10, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
13. Τσούχλος Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
με αναπληρωτές τους :
Μπουντουλούλη Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ12.05, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
Πεππέ Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04.01, αιρετό Μέλος της ΟΛΜΕ στο ΚΥΣΔΕ
Γ) Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων Υπηρεσιών, εντός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Δ) Στα μέλη της Ομάδας εργασίας δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο