Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση (30-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2016-2017 Από 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και 12 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση Φ253/141127 /Α5/2-9-2016 (ΑΔΑ:6ΧΤΡ4653ΠΣ-ΡΗ8) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε προθεσμία ηλεκτρονικής … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της κατανομής των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά πεδία

Απόφαση Φ.253/139500/Α5/31-8-2016 (ΦΕΚ 2744/Β/31-8-2016, ΑΔΑ:ΩΕ4Ι4653ΠΣ-1Λ9) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Η εγκύκλιος για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4386/2016

Εγκύκλιος 100513/E2/17-6-2016 (ΑΔΑ:Ψ8ΛΣ4653ΠΣ-ΝΤ5) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στο άρθρο 33 … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Αιτήσεις έως 7-7-2016

Εγκύκλιος Φ.251/97754/Α5/14-6-2016 (ΑΔΑ:6ΘΒΠ4653ΠΣ-ΥΙΛ) του Υπουργείου Παιδείας Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην … ➜ περισσότερα

Νέα τροποποίηση της ΥΑ για τις μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων

Απόφαση 12749/Ζ1/26-1-2016 (ΦΕΚ 112/Β/27-1-2016) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στο άρθρο … ➜ περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Δελτίο τύπου (10-12-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013

Απόφαση Φ.253/193309/Α5/10-12-2015 (ΦΕΚ 2647/Β/9-12-2015, ΑΔΑ:ΩΩΩΧ4653ΠΣ-6ΧΛ) του Υπουργείου Παιδείας Με την … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για τις αμοιβαίες μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 181819/Ζ1/11-11-2015 (ΦΕΚ 2462/Β/16-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στη με … ➜ περισσότερα

Ποιοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Αρ. Πρωτ.: 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιο του … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση απόφασης μετεγγραφών – δεν δικαιούνται μετεγγραφής οι εισαχθέντες ως αθλητές – αποκτούν δικαίωμα μετεγγραφής οι εισαχθέντες με σοβαρές παθήσεις Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 27-10-2015

Απόφαση 171088/Ζ1/26-10-2015 (ΦΕΚ 2320/Β/27-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Από 20 Οκτωβρίου 2015 έως και 20 Νοεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου (25-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες

Απόφαση 161107/Ζ1/13-10-2015 (ΦΕΚ 2255/Β/20-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας Οι αιτήσεις για … ➜ περισσότερα

Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων Για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017

Απόφαση Φ.253.1/143697/Α5/15-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015, ΑΔΑ:ΩΝΓΘ465ΦΘ3-5ΒΘ) του Υπουργείου Παιδείας 1. Καθορίζεται … ➜ περισσότερα

Μετεγγραφές φοιτητών που είναι στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Οι ρυθμίσεις ισχύουν από 16-9-2015

Απόφαση 143458/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – … ➜ περισσότερα

Νέες ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η απόφαση ισχύει από 16-9-2015

Απόφαση 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 − … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των επιτυχόντων των ΕΠΑΛ Ομάδας Α Καθορίζει την διαδικασία της ηλεκτρονικής προεγγραφής

Απόφαση Φ.151/139110/Α5/7-9-2015 (ΦΕΚ 1882/Β/8-9-2015, ΑΔΑ:ΩΑΔΘ465ΦΘ3-Θ48) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των επιτυχόντων των ΕΠΑΛ Ομάδας Β Καθορίζει την διαδικασία ηλεκτρονικής προεγγραφής στα τμήματα που εισάγονται

Απόφαση Φ253/139109/Α5/7-9-2015 (ΦΕΚ 1882/Β/8-9-2015, ΑΔΑ:71Ο0465ΦΘ3-ΦΝΦ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση των αποφοίτων των ΓΕΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Καθορίζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής προεγγραφής των επιτυχόντων

Απόφαση Φ253/139098/Α5/7-9-2015 (ΦΕΚ 1882/Β/8-9-2015, ΑΔΑ:7403465ΦΘ3-ΞΤ2) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο