Τα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των τύπων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ισχύουν κατά το 2021-2022


άκουσε το άρθρο

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου 2021-2022

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου 2021-2022

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΓΕΛ 2021-2022

4. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΓΕΛ 2021-2022

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ 2021-2022

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΕΠΑΛ 2021-2022

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2021-2022

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2021-2022

9. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού Γυμνασίου 2021-2022

10. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού ΓΕΛ 2021-2022

11. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου 2021-2022

12. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού ΓΕΛ 2021-2022

13. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΑΕ 2021-2022

14. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου ΕΑΕ 2021-2022  και η τροποποίησή του

15. Ωρολόγια Προγράμματα Καλλιτεχνικού Γυμνασίου 2021-2022

16. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικού Λυκείου 2021-2022

17. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Τάξης Πρότυπου ΕΠΑΛ 2021-2022

18. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 2021-2022