Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Φ.350/12/24053/E3/2-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΓΙ46ΜΤΛΗ-ΞΘΖ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Συγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Μαρδίρης Θεόδωρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  2. Τζήμας Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ86 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή του τον Αποστόλου Χαράλαμπο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04.05 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05.
  3. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Θεοδοσίου Μαριάννα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02.
  4. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μωυσίδου Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  5. Μελισίδου Ζαφειριώ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Τζάτζη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08-05-2021

Μετά την αποδοχή των παραιτήσεων των αιρετών, το ΑΠΥΣΔΕ ανασυγκροτήθηκε με την ΥΑ Φ.350/42/50166/E3/5-5-2021 (ΑΔΑ: 967046ΜΤΛΗ-ΤΙΘ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο