Αναστολή λειτουργίας τμήματος του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 Από την Τρίτη 2-3-2021 έως και την Τρίτη 16-3-2021

Απόφαση 866/2-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΔ846ΜΤΛΗ-ΝΦΤ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ1 της ΣΤ’ Τάξης του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (3ο Χλμ Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα, Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4741001), λόγω κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την τελευταία επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος με τους μαθητές του (02-03-2021), δηλαδή έως και την Τρίτη 16-03-2021.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο