Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024

Απόφαση Φ.350/24/11632/E3/01-02-2023 (ΑΔΑ: 60ΟΕ46ΜΤΛΗ-790) του Υπουργείου Παιδείας

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά της την Βόντσα Βασιλική, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  2. Ποζουκίδης Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ06 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή του τον Αποστόλου Χαράλαμπο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05.
  3. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την Ατματζίδου Σουμέλα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.
  4. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78.
  5. Κωνσταντινίδης Τρύφων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Κοκκινίδη Ευστάθιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.
[…]

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο