Συγκρότηση του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 697/01-02-2023 (ΑΔΑ: 649Κ46ΜΤΛΗ-Ι87) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

  1. Παπαευαγγέλου Αθανάσιος, Διευθυντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, Πρόεδρος.
  2. Ατματζίδου Σουμέλα, Διευθύντρια της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, Αντιπρόεδρος.
  3. Νιάκα Ευγενία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Τακτικό μέλος.
  4. Μιχαηλίδου Ειρήνη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ29 – Εργοθεραπευτών του ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού, αιρετό μέλος.
  5. Μαλούτα Ανθή, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 – Ψυχολόγων, του ΚΕΔΑΣΥ Κοζάνης, αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Σούλιος Ιωάννης, Διευθυντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
  2. Βόντσα Βασιλική, Διευθύντρια της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
  3. Κολοβού Σταυρούλα, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών, του ΚΕΔΑΣΥ Κοζάνης.
  4. Φουρκιώτη Άννα, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Κλάδου ΠΕ23 – Ψυχολόγων του ΚΕΔΑΣΥ Κοζάνης.
  5. Δάλας Εμμανουήλ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 – Ψυχολόγων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης.

[…]

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω Συμβουλίου ξεκινάει στις 1/1/2023 και λήγει στις 31/12/2024

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares