Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων για το 2020-2021 Από την Παρασκευή 11-9-2020 έως και την Τρίτη 15-9-2020

Εγκύκλιος 119101/Ε1/10-9-2020 (ΑΔΑ: 6Τ2Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), τους εγγεγραμμένους στους ως άνω πίνακες να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευση, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, στα μουσικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται στο ΟΠΣΥΔ από την Παρασκευή 11/9 έως και την Τρίτη 15/9/2020.

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα υποβολής αίτησης/ πρόσληψης, τις υφιστάμενες δυνατότητες δήλωσης-επιλογής περιοχών προτίμησης, ανά εκπαιδευτικό κλάδο και δομή, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, τα δικαιώματα επί της υποβληθείσας αίτησης, καθώς και τις δυνατότητες πρόσληψης, παραπέμπουμε τους υποψηφίους στην ανωτέρω σχετ. αριθμ 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021.», την οποία οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά, ιδιαίτερα σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει προηγούμενη αίτηση, στο πλαίσιο αυτής.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο