Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία του λήγει στις 31-12-2020

Απόφαση Φ.350/19/119081/E3/10-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΓ46ΜΤΛΗ-ΙΜΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Μαρδίρης Θοδωρής, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  2. Πολατίδου Άννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Παλαμά Αθανάσιο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.
  3. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Θεοδοσίου Μαριάννα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02.
  4. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
  5. Κωνσταντινίδης Τρύφων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Καπαρό-Τσάφο Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020

Διαβάστε την απόφαση

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο