Επαναληπτικές Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 Θα διεξαχθούν από 14-9-2020 έως 23-9-2020


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.251/118234/A5/9-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Οι Εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 14-9-2020 έως 23-9-2020 σε πρόγραμμα που έχει καθορισθεί ως ακολούθως:

Τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ……………………

Σχετικά με τις επαναληπτικές εξετάσεις των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ:

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες του εγγράφου