Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ


άκουσε το άρθρο

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η 9763/26-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ59-ΘΔ4) προκήρυξη με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια και τις νόμιμες προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση για την  πλήρωση με επιλογή ογδόντα τεσσάρων (84) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26-8-2013 έως και 30-8-2013 και υποβάλονται απευθείας στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ.

Share and Enjoy !
Shares