Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για το 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) εξέδωσε την 9760/23-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ29-Ν0Ρ), με την οποία καλεί τους  εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή δέκα (10) θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2013-2014, (μεταξύ αυτών και του ΣΔΕ Φλώρινας).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών:έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 και ώρα 15:00

Περισσότερες λεπτομέρειες στο site της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Share and Enjoy !
Shares