Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Έγγραφο Φ.821/3455Σ/213169/Η2/30-12-2014 (ΑΔΑ:Ψ1Ξ9-Τ8Ψ) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ προκηρύσσει την πλήρωση με απόσπαση των κατωτέρω έντεκα (11) θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο
Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο
ΒΟΡΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες
Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο
ΚΑΝΑΔΑΣ
Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
ΧΩΡΕΣ πρώην Κ.Α.Κ. (Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών) και Κ.Α.Ε. (Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης)
Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μαριούπολη
ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο
Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ
ΧΩΡΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΠΑΝΑΜΑΣ
Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μελβούρνη

Οι αντίστοιχες περιοχές ευθύνης καθορίζονται στην με αρ. πρωτ. Φ.821/3401K/207807/Η2/19-12-2014 (ΦΕΚ 3543/Β/30-12-2014) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του Εξωτερικού».

Η επιλογή και κατάρτιση των σχετικών πινάκων επιλογής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 (ΦΕΚ 3494/τ.Β’/29-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα αναγκαία επισυναπτόμενα πιστοποιητικά υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων εντός αποκλειστικής προθεσμίας, πέραν της οποίας δεν είναι εφικτή τροποποίηση ή συμπλήρωση αιτήσεως, ούτε αποδοχή εκπρόθεσμης αιτήσεως.
Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται από τις 7 Ιανουαρίου 2015 έως τις 28 Ιανουαρίου 2015.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο