Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΥΑ με τις νέες μετατάξεις και τροποποιήσεις αρχικών μετατάξεων

Απόφαση 209304/Ε1/22−12−2014 (ΦΕΚ 1780/Γ/30-12-2014, ΑΔΑ:7ΞΙΚ9-Ξ8Ψ) του Υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΥΑ που είχε ανακοινωθεί με δελτίο τύπου στις 23-12-2014 από το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για απόφαση που προέκυψε μετά από εξέταση των ενστάσεων για τις υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το καλοκαίρι του 2013.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα ανακοινωθέντα ονόματα στις 23-12-2014 και σε αυτά που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ υπάρχουν διαφορές.

Με τις νέες μετατάξεις από την ΔΔΕ Φλώρινας μετατάσσονται προς άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας.

Όσοι εκ των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν.
Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση μετάταξης. Οι εκπαιδευτικοί όμως θα λάβουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους τα μόρια της σχολικής μονάδας που υπηρετούν, εφόσον δεν υπολείπονται των μορίων της Διεύθυνσης στην οποία επιστρέφουν με την παρούσα.

Διαβάστε το δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ στις 23-12-2014

Διαβάστε το ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

[lastupdated]

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο