Εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα»

Έγγραφο 204615/Δ2/16-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, με τη συμμετοχή Σχολικών Συμβούλων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής διοργανώνουν εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα: «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα».

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες προωθούν την αριστεία και αναδεικνύουν τα χαρίσματα του κάθε παιδιού στις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προοπτικές όπως αυτές διαγράφονται στις αρχές του 21ου αιώνα.
Κεντρικό ζήτημα είναι το δίπτυχο της ακαδημαϊκής αριστείας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ιδιαίτερων κλίσεων και χαρισμάτων των μαθητών, τομείς στους οποίους  δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Πολιτεία μέσω των προγραμμάτων σπουδών.
Κεντρικό ερώτημα του Συνεδρίου είναι μέσα από ποιους σχεδιασμούς (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) και διδακτικές πρακτικές προωθούνται βασικές ικανότητες στην εκπαίδευση, όπως είναι o γλωσσικός, μαθηματικός και επιστημονικός εγγραμματισμός, η δημιουργικότητα και η αυτορρύθμιση τόσο κατά τη διαδικασία μάθησης όσο και κατά την αξιολόγηση.
Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει τρία συμπόσια όπου θα μετέχουν ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα εργαστήρια από μαθητές (workshops), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προτάσεις καλής πρακτικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο