Πρόκληση για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα δημιουργών-κατασκευαστών και στο διαγωνισμό Make Fare Rome 2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 61800/ΓΔ4/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Το κίνημα των «δημιουργών-κατασκευαστών» (maker movement) έχει εξαπλωθεί σημαντικά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, χάρη στην αύξηση του αριθμού των καινοτόμων έργων, εργαστηρίων και ανθρώπων που χτίζουν το δικό τους όραμα για το μέλλον μέσα από την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με το μεγαλύτερο αριθμό Fab Labs και Makerspaces και η γενέτειρα καινοτόμων έργων, δράσεων και καινοτομιών όπως το Arduino, το Raspberry Pi, το MICRO BIT και το RepRap κλπ. Επίσης, το κίνημα αυτό προάγει καινοτόμους τρόπους για να φέρει τους νέους πιο κοντά στην τεχνολογία, επιτρέποντας στον καθένα να αναπτύξει, να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τις ιδέες του για κάποιο έργο με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ρομποτικής. Στην τάξη και στην καθημερινή διδακτική πρακτική, αυτό συνεπάγεται μια ευκαιρία να συνδυαστούν τα αντικείμενα STEM (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) με τις τέχνες και τη ψηφιακή σχεδίαση στο πλαίσιο μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένων σε συνθετικές εργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Maker Faire Rome και το Startup Europe οργανώνει την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα δημιουργών- κατασκευαστών» από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου.

Στόχος της οργάνωσης είναι: Να προωθήσει τη σημασία του «δημιουργού» και να καλλιεργήσει την εκπαίδευση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης Να οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ των τοπικών φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τις τοπικές ομάδες των «δημιουργών-κατασκευαστών».

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να οργανώσουν μία δράση την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα δημιουργών-κατασκευαστών θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση: http://events.europeanmakerweek.eu/organizer/register μέχρι τις 30 Απριλίου 2016.

Επίσης, τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν εφόσον επιθυμούν, στο διαγωνισμό που οργανώνει το Maker Faire Rome 2016 και να παρουσιάσουν καινοτόμα έργα τους με θεματολογία σχετική με τρισδιάστατη εκτύπωση, χρήση ανοικτών τεχνολογιών, βιολογία, πολιτιστική κληρονομία, πολύπτερα, ενέργεια και βιωσιμότητα, μόδα, τρόφιμα και γεωργία, παιχνίδια, μουσική και ήχος, ρομποτική, ανακύκλωση, επιστήμες κ.α. Στο τέλος θα επιλεγούν 35 έργα που θα διακριθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του διαγωνισμού. Αντιπροσωπίες των έργων αυτών θα κληθούν να τα παρουσιάσουν στη Ρώμη στις 14-16 Οκτώβρη 2016, κατά τη διάρκεια του Maker Faire Rome με έξοδα θα καλυφθούν από τους διοργανωτές.
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: http://makers.makerfairerome.eu/eng/login?from=%2Feng μέχρι τις 20.05.2016.

Τέλος, παρακαλούνται τα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στις δράσεις αυτές να ενημερώνουν ταυτόχρονα την εφαρμογή http://makerfaire.minedu.gov.gr. (Η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του επίσημου λογαριασμού του σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και OXI  με τους λογαριασμούς Myschool).

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares