Από το mySchool θα εκδίδονται τα απολυτήρια των Γυμνασίων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ7/64315/Δ2/15-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με την έκδοση των απολυτήριων τίτλων των Δημόσιων Γυμνασίων, σας πληροφορούμε ότι από τη φετινή σχολική χρονιά οι τίτλοι θα εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΜySchool».

Το μέγεθος του χαρτιού που θα προμηθευτείτε πρέπει να είναι Α4, ΜΑΤ (όχι γυαλιστερό), το βάρος πρέπει να είναι το ελάχιστο 80 gr/m2 και το μέγιστο 135 gr/m2 και το χρώμα λευκό ή υπόλευκο.

Σας επισημαίνουμε ότι οι τίτλοι θα φέρουν φωτογραφία, πρωτότυπες σφραγίδες και υπογραφές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχετική εγκύκλιος

Η Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : «Διευκρινίσεις σχετικά με την άντληση πληροφοριών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)»

Share and Enjoy !
Shares