Πώς θα εξετάζονται τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου Η απόφαση ισχύει για τις εξετάσεις 2023 και εφεξής


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.251/119188/Α5/29-09-2022 (ΦΕΚ 5136/Β/03-10-2022) του Υπουργείου Παιδείας

  1. Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις και περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (πχ σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης). Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια αι στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
  2. Ο τρόπος εξέτασης των παρακάτω μαθημάτων εφαρμόζεται για τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.
  3. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στα επιμέρους ερωτήματα, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε ένα από αυτά.
  4. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων είναι τρίωρη (3), εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Α. Αρχαία Ελληνικά
Β. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Γ. Ιστορία
Δ. Λατινικά
Ε. Μαθηματικά
ΣΤ. Φυσική, Χημεία
Ζ. Βιολογία
Η. Οικονομία
Θ. Πληροφορική

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares