Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή επιτυχόντων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Από την Τρίτη 4/10/2022 μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2022 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.


άκουσε το άρθρο

Από τη Συντονίστρια Μαθητείας Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Σας ενημερώνουμε πως η δυνατότητα έγγραφών στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας είναι σε λειτουργία.

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά τους στα ΕΠΑΛ όπου είναι επιτυχόντες, για να γίνει η καταχώρηση τους στο Πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 4/10/2022 μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2022 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ..

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες. Όσο διαρκεί η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής, το ΕΠΑ.Λ. έχει την δυνατότητα ανεύρεσης δεσμευμένων θέσεων μαθητείας, ώστε να εξυπηρετηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός υποψηφίων μαθητευομένων.

Παρακαλώ να ενημερωθούν οι μαθητευόμενοι πως πρέπει να έχουν προχωρήσει σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, σε τραπεζικό ίδρυμα της ημεδαπής, με τον εαυτό τους ως πρώτο δικαιούχο, πριν την υπογραφή της σύμβασης

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Μακρυγιάννη 5
Κοζάνη – 50132
Τηλ.: 24614 – 40934
email: dmmathiteia@sch.gr

Share and Enjoy !
Shares