Εγκύκλιος Πανελλαδικών εξετάσεων 2024 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) Πλαίσιο και όργανα διενέργειας των Πανελλαδικών εξετάσεων


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Φ251/34343/Α5/3-4-2024 (ΑΔΑ: 6Ν7546ΝΚΠΔ-ΑΗΩ)

Πανελλαδικές εξετάσεις 2024 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ. Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις (σχετική εγκύκλιος Φ251/136798 /Α5/29-11-2023). Με την ανωτέρω εγκύκλιο, είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και μετά την υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2024 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ.).

Διαβάστε περισσότερα για το πλαίσιο και τα όργανα διενέργειας των Πανελλαδικών εξετάσεων 2024 Γενικού Λυκείου στην σχετική εγκύκλιο.

Share and Enjoy !
Shares