Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: 6722/11-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΨΞ4653ΠΣ-Ο14) ορισμού Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016 – 2017 – σχετικό έγγραφο (2η ορθή επανάληψη)

Share and Enjoy !
Shares