Αναδρομική καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Για το χρονικό διάστημα 22-3-2014 έως 11-5-2015


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2/71272/ΔΕΠ/25-10-2016 του ΓΛΚ

Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΛΚ εγκρίνεται η καταβολή των αποδοχών της διαθεσιμότητας σε δικαιούχους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν καταθέσει αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και για τους οποίους δεν εκδόθηκε πράξη απόλυσης για το  χρονικό διάστημα 22-3-2014 έως 11-5-2015. Τι αναφέρεται στο έγγραφο:

Σε απάντηση πολλών ερωτημάτων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την αναδρομική καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας (75% του μισθού) σε εκπαιδευτικούς για το χρονικό διάστημα, από 22/3/2014 έως 11/5/2015 που ενώ έληξε ο χρόνος διαθεσιμότητάς τους δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του ΥΔΜΗΔ όπως προέβλεπε το άρθρο 40 του ν. 4250/2014 προκειμένου να παραταθεί η διαθεσιμότητά τους και εντούτοις δεν εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη απόλυσής τους, σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρου 39 του ν.4369/2016 «Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του ν. 4172/2013 (Α’ 167). του ν. 4200/2014 (Α’ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 τον ν. 4257/2014 (Α’ 93), ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τo άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστημα από τις 22/3/2014 έως τη δημοσίευση του ν. 4325/2015 (11/5/2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο έχει παραταθεί η διαθεσιμότητα»
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4369/2016, όπου αναφέρεται ρητά ότι, το μεσοδιάστημα από τη λήξη της διαθεσιμότητας έως την επαναφορά των εν λόγω εκπαιδευτικών στην υπηρεσία, θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα, εγκρίνεται η καταβολή των αντίστοιχων αποδοχών διαθεσιμότητας για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε το έγγραφο του ΓΛΚ

Το 191821/Ε2/11-11-2016 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares