Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με θέμα «Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση» Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ορίζεται η 31-10-2017

Έγγραφο Φ15/123617/Δ2/20-7-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών λειτουργίας στη χώρα μας, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές σχολείων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή των μαθητών στους εορτασμούς με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ετών λειτουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων έργων. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υποστήριξη της οπτικοακουστικής παιδείας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας τα τελευταία 40 χρόνια. Ξεκινώντας το 1977 από την ΕΡΤ και συνεχίζοντας από το 1981 στο Υπουργείο Παιδείας, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στοχεύει στην παραγωγή, προβολή και διάθεση τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες.

Επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι:

  • να γνωρίσουν το πρόγραμμα και την ιστορία της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης,
  • να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά,
  • να γίνουν δημιουργοί,
  • να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες,
  • να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης,
  • να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής.

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Τηλεοπτικό σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων
  • Ραδιοφωνικό μήνυμα μέγιστης διάρκειας 90 δευτερολέπτων
  • Αφίσα διαστάσεων 297×420mm (Α3) με κάθετο προσανατολισμό.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 31/10/2017.

Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο