Οι αντιστοιχίες των Τμημάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ για τις μετεγγραφές φοιτητών 2014

Απόφαση 168761/B1/7-11-2013 (ΦΕΚ 2910/Β/18-11-2013, ΑΔΑ:ΒΛ1Γ9-Μ0Α) του Υπουργείου Παιδείας

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο τις μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ ή στη Δι@ύγεια


Απόφαση 168488/Ε5/7-11-2013 (ΦΕΚ 2875/Β/13-11-2013, ΑΔΑ:ΒΛ119-ΧΑΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση για τις αντιστοιχίες των τμημάτων των ΤΕΙ αφορά αποκλειστικά και μόνο τις μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ ή στη Δι@ύγεια

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο