Κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

Έγγραφο 135100/Γ7/28-8-2014 (ΑΔΑ:6ΩΥΒ9-263) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι Διευθυντές των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να εξασφαλίσουν εφόσον είναι εφικτό:
Την κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων των Υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.). Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις κοινωνικές, οικονομικές και εργασιακές συνθήκες στη χώρα μας, αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεδομένου ότι η βασική εκπαίδευση πρέπει να παρέχει έστω στο ελάχιστο την πληροφόρηση των μαθητών για τις αλλαγές αυτές, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αναλόγως τα εδάφια της σχετικής Υ.Α. τοποθέτησης Υπευθύνων ΚΕ.ΣΥ.Π. (92984/Γ7/10-08-2012 ΦΕΚ 2316 τ.Β’/10-08-2012) ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των θέσεων.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο