Διεξαγωγή εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 της Α’ Τάξης Λυκείου (και Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 136211/Γ2/29-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας με το οποίο διαβιβάζεται το 8659/29-8-2014 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

  1. Με βάση την υπουργική απόφαση 4703/7-5-2014, τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, Ημερήσια και Εσπερινά, τα Εκκλησιαστικά, τα Μουσικά και τα Καλλιτεχνικά Λύκεια στα οποία για τις εξετάσεις μαθημάτων της Α’ Τάξης Λυκείου (και της Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) το 50% των θεμάτων αντλείται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), θα πρέπει και για τις παραπεμπτικές και επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου να καταχωρήσουν το πρόγραμμα εξετάσεων για τα σχετικά μαθήματα, στο πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.
  2. Η καταχώριση του Προγράμματος Εξετάσεων είναι απαραίτητη για να προγραμματιστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι ανοικτή για την κλήρωση των θεμάτων για κάθε μάθημα σε κάθε Λύκειο. Η καταχώρηση του Προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα, ενημερώνει αυτόματα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος), οπότε δεν χρειάζεται να γίνει καμία άλλη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.
  3. Σας υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται είτε μέσω της πύλης του ΙΕΠ για την ΤΘΔΔ : http://meleagros.iep.edu.gr/ είτε κατευθείαν στη διεύθυνση http://exams-repo-mis.cti.gr/. Στο πληροφοριακό σύστημα Προγραμματισμού εξετάσεων, http://exams-repo-mis.cti.gr/ η είσοδος γίνεται από την επιλογή: «Είσοδος Σχολείου». Οι διαδικασίες προγραμματισμού είναι ίδιες με την περίοδο Ιουνίου 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα παραμείνει ανοικτός για τα σχολεία καθ’ όλη της περίοδο των εξετάσεων. Στον προγραμματισμό ΔΕΝ υπάρχει η έννοια της οριστικοποίησης του προγράμματος: κάθε σχολείο μπορεί να επεξεργάζεται το πρόγραμμά του, να προσθέτει εξετάσεις σε κάποιο μάθημα / μαθήματα ή αντίστοιχα να αφαιρεί εξετάσεις που αναβλήθηκαν με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΛΗΡΩΣΗ για το συγκεκριμένο μάθημα, μέχρι την τελευταία μέρα της εξεταστικής περιόδου.

Διαβάστε τα έγγραφα

Share and Enjoy !
Shares