Νέα απόφαση για τα Τμήματα Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-2022 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τα τμήματα δύνανται να ξεκινήσουν άμεσα το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 8264/09-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΚ46ΜΤΛΗ-Ψ04) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αποφασίζει τη λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» στα ΕΠΑΛ του Πίνακα 1 της περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καθώς

α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας,
β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή,
γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας και
δ) έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» με βάση την κατηγορία μοριοδότησης των ΕΠΑΛ.

Για τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων, που ενδεχομένως να εγκριθούν από τον Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ από τη Δευτέρα 13-12-2021.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας», περιόδου 2021-2022 της παρούσας απόφασης, δύνανται να ξεκινήσουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας άμεσα, κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑΛ.

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε επίσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-12-2021

Με την 163335/Κ5/14-12-2021 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εγκρίθηκε η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων

Share and Enjoy !
Shares