Τα μη ολιγομελή τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» που θα λειτουργήσουν για το 2021-2022 στη Δυτική Μακεδονία Τα μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν από την Δευτέρα 22-11-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 8089/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6Α8Ε46ΜΤΛΗ-8Ο0) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει τη λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» στα ΕΠΑΛ του Πίνακα 1 της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς
α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας,
β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή,
γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας και
δ) έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» με βάση την κατηγορία μοριοδότησης των ΕΠΑΛ.

Για τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων, που ενδεχομένως να εγκριθούν από τον Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias), από τη Δευτέρα 22-11-2021.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας», περιόδου 2021-2022 της παρούσας απόφασης, δύνανται να ξεκινήσουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας από την Δευτέρα 22-11-2021, κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑΛ.

Οι συμβάσεις των μαθητευομένων, της παρούσας απόφασης, με τους εργοδότες δύνανται να υπογραφούν από την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, μετά από συνεννόηση των μαθητευομένων με το ΕΠΑΛ και τον εργοδότη.

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01-12-2021

Διαβάστε την 155398/K5/30-11-2021 απόφαση του ΥΠΑΙΘ «Έγκριση, κατ’ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022, της λειτουργίας τμημάτων “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας” αποφοίτων ΕΠΑΛ με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-12-2021

Διαβάστε την 8624/09-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΚ46ΜΤΛΗ-Ψ04) απόφαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα : «Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-2022 στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας»

Share and Enjoy !
Shares