Κατανομές μαθητών σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022 Την Δευτέρα 12 Ιουλίου θα μπορούν να δουν στο e-εγγραφές σε ποιο Γενικό Λύκειο τοποθετήθηκαν


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ1/77599/Δ2/30-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), όπως ισχύει και του Φ13α/72370/Δ4/17-06-2021 εγγράφου, το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει ότι η κατανομή των μαθητών της Α΄ Λυκείου σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνει, όπως και τα προηγούμενα τρία έτη, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school από την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, και ώρα 9:00 έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Τα αποτελέσματα για τα Γενικά Λύκεια θα είναι ορατά σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής, μαθητές, κηδεμόνες και Διευθυντές σχολικών μονάδων από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.. Την ίδια ημέρα θα υπάρξει η δυνατότητα για τυχόν διορθώσεις από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares