Βράβευση Αριστούχων μαθητών από τη Eurobank 2021 Οι προϋποθέσεις για να λάβουν τα 800 €


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ8.1/77384/Δ2/29-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank Ergasias Α.Ε., στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης στον τομέα της Παιδείας, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα με τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, το έτος 2021 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ ο μαθητής κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο οποίος φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη (Γ’ τάξη) και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις με τη σειρά:

1η προϋπόθεση:
Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρ. 104 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει, – ΕΠΑΛ: άρ. 118 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)).

2η προϋπόθεση:
Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχολείο του, ο οποίος όμως θα πρέπει είναι από 18.000 μόρια και άνω.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός μορίων πρέπει να αφορά στα κύρια μαθήματα στα οποία εξετάζονται όλοι οι μαθητές. Ο αριθμός μορίων των ειδικών μαθημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ζητηθεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών και να τηρηθεί  το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares