Και νέα παράταση προθεσμίας για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Έγγραφο Φ1/115745/Δ2/4-8-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της 109589/Δ2/25-8-2020 εγκυκλίου και με δεδομένο ότι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίστηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα ενεργοποιηθεί εκ νέου από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους εφόσον είναι ενήλικοι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΥΑ (Β΄ 2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στις μετεγγραφές, ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά. Όσοι μαθητές/τριες έχουν υποβάλει ήδη αίτηση και έχουν κατανεμηθεί δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την μετεγγραφή τους, αλλά απευθύνονται στις σχολικές μονάδες.

Για τα Γενικά Λύκεια οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν, είτε αυτόματα λόγω ανανέωσης εγγραφής, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε., την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 09:00 έως τις 18:00. Η μετάπτωση των απαιτούμενων δεδομένων της εφαρμογής για τα ΓΕΛ θα είναι ορατές στο ΠΣ myschool την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν από το ΥΠΑΙΘ την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 09:00 έως τις 18:00.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 οι Διευθυντές ΕΠΑΛ μπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19.00, οι μαθητές και Διευθυντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω της εφαρμογής.

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους εφόσον είναι ενήλικοι, βάσει της ανωτέρω ΥΑ.

Διαβάστε το έγγραφο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο