Επισκέψεις μαθητών Γ’ Γυμνασίου και Α’ ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα Για ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές επιλογές


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 35981/Δ4/3-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου καθώς και των μαθητών της Α’ τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕΛ, καθώς και οι διδάσκοντες το αντικείμενο του «ΣΕΠ – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» στα ΕΠΑΛ σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑΛ-ΕΚ, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑΛ – Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους.

Η δράση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου 2017.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares