Ενημέρωση σχετικά με ερωτήματα για τη Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 36108/Δ2/3-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Στον ιστότοπο του ΙΕΠ έχουν αναρτηθεί συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη θεματική εβδομάδα. Για όποιες άλλες απορίες ή δυσκολίες αντιμετωπίζετε μπορείτε να απευθύνεστε στους Σχολικούς Συμβούλους Παιδαγωγικής Ευθύνης, στους υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και στους υπευθύνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής του προγραμματισμού για τη θεματική εβδομάδα η σχετική πλατφόρμα έκλεισε. Οι σχολικές μονάδες που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τον προγραμματισμό τους καλούνται να το κάνουν εντός της επόμενης εβδομάδας σε νέα πλατφόρμα υποβολής προγραμμάτων της θεματικής εβδομάδας που έχει ανοίξει στον ιστότοπο του ΙΕΠ. Στην ίδια πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα να κατατεθούν συμπληρωματικά ή τροποποιημένα προγράμματα των σχολικών μονάδων των οποίων οι σύλλογοι διδασκόντων αποφασίσουν κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα που είχαν αρχικά καταθέσει.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares