Ποιοι τομείς ανά ΕΠΑΛ της χώρας θα λειτουργήσουν από το 2016-2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4386/2016 (Α΄ 83)

Απόφαση Φ20/105925/Δ4/29-6-2016 (ΦΕΚ 2079/Β/6-7-2016, ΑΔΑ: Ψ4ΚΓ4653ΠΣ-8ΣΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των Τομέων που θα λειτουργήσουν σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), ως ακολούθως:

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Για τα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας οι τομείς που εγκρίθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

2016_ΤΟΜΕΙΣ_ΣΕ_ΕΠΑΛ_ΔΔΕ_ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-8-2016

Η ανωτέρω ΥΑ συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με την ΥΑ Φ20/120403/Δ4/21-7-2016 (ΦΕΚ 2423/Β/5-8-2016)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-6-2017

Η ανωτέρω ΥΑ συμπληρώθηκε σύμφωνα με την ΥΑ Φ20/106072/Δ4/23-6-2017 (ΦΕΚ 2249/Β/30-6-2017)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο