Εκδρομές-Μετακινήσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κατάργηση ισχύος εγκυκλίου

Έγγραφο Φ10/50071/Δ2/24-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας επισημαίνουμε ότι δεν ισχύει η με αρ. πρ. 5181/Γ7/17-01-2012 διευκρινιστική εγκύκλιος και ισχύει αποκλειστικά και μόνο η με αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (Β΄ 2769)

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-4-2016

Σύμφωνα με το Φ10/57514/Δ2/5-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας ύστερα από την έκδοση της υπ’ αριθμ. Φ10/50071/Δ2/24-03-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας γνωρίζουμε ότι οι μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ήδη προγραμματιστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 5181/Γ7/17-01-2012 εγκυκλίου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο