Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στο πιλοτικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν σχολεία που θα καταθέσουν πλήρη εκπαιδευτική πρόταση

Εγκύκλιος 54280/ΓΔ4/31-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προχωρά στη σταδιακή αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολικών μονάδων της χώρας.

Αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υποδομές ΤΠΕ των σχολείων και μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. Στηρίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα, και σε εξοπλισμό (υλικό/λογισμικό) που προσφέρεται για παιδαγωγική – διδακτική αξιοποίηση. Στο πιλοτικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν σχολεία που θα καταθέσουν πλήρη εκπαιδευτική πρόταση μέσω της εφαρμογής στο URL http://edulabs.minedu.gov.gr. που θα αφορά στον τρόπο αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στη καθημερινή διδακτική διαδικασία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχετικά έγγραφα

1. Το με αρ. πρωτ. Φ 478.6/34/43127/Α2/11 -03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία»
2.Το με αρ. πρωτ. 172/ΓΔ4/17 -03-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
3. Το με αρ. πρωτ Φ 478.6/35/47249/Α2/21-3-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Διαδικασία ένταξης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών»

 

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο