Δυνατότητα συμπλήρωσης/τροποποίησης της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ ) του σχολικού έτους 2013 – 2014


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 155906/Γ1/30-09-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ.: 86578/Γ1/3-6-2014 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2013 – 2014» και μετά από ερωτήματα που τίθενται στο ΥΠΑΙΘ, σχετικά με προβλήματα που εντοπίστηκαν από σχολικές μονάδες της χώρας, στις ήδη αναρτημένες Ετήσιες ‘Εκθέσεις της ΑΕΕ στο «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ», σας ενημερώνουμε, στα εξής :

1. Δίνεται δυνατότητα εκ νέου πρόσβασης στο «ΔΙΚΤΥΟ» του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ ( http://aee.iep.edu.gr ) από 30-9-2014 μέχρι 15-10-2014 σε όλες τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης .

2. Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της Χώρας, δύνανται να επισκεφτούν τον ιστότοπο: http://aee.iep.edu.gr και στην επιλογή «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ» και να επικαιροποιήσουν, είτε να τροποποιήσουν, είτε να συμπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου για την Εφαρμογή της ΑΕΕ της σχολικής τους μονάδας εφόσον διαπιστώσουν προβλήματα στα καταχωρηθέντα στοιχεία της φόρμας που είχαν υποβάλει.

3. Οι σχολικές μονάδες που θα προβούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές να ενημερώσουν και τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη της Σχολικής Μονάδας, Προσχολικής Αγωγής , Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( μόνο οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε την 86578/Γ1/3-6-2014 εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares