Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 155922/Γ1/30-09-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ετήσιος Προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2014-2015.

Β. Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου λειτουργίας του σχολείου.

Γ. Ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης στη διάρκεια του σχολικού έτους – Επιλογή νέων Σχεδίων Δράσης και προετοιμασία για την εφαρμογή τους από το νέο σχολικό έτος.

Δ. Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2014- 2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο για το 2014-2015

Διαβάστε την σχετική υπουργική απόφαση (30972/Γ1/5-3-2013, ΦΕΚ 614/Β/2013)

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο 190089/Γ1/10-12-2013

Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr

Share and Enjoy !
Shares